Telineen käyttösopimusehdot

Telineen käyttösopimusehdot:

Tavarantoimittaja:

Yritys: Happy Orange Oy        

Y-tunnus: 2250742-7                

Osoite: Ruosilankuja 6, 01620 Vantaa                           

Sähköposti: info@happyorange.fi

 

Yleiskuvaus:

Telineen käyttösopimuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa tavarantoimittaja toimittaa telineen asiakkaan käyttöön tavarantoimittajan tuotteiden esillepanoa varten. Teline voi olla malliltaan minkälainen tahansa.

Teline on tarkoitettu vain tavarantoimittajan tuotteita varten eikä siihen saa ilman tavarantoimittajan lupaa laittaa muita kuin tavarantoimittajan tuotteita. Teline on tavarantoimittajan omaisuutta ja se on vain lainassa asiakkaalla sen aikaa, kun asiakas tai tavarantoimittaja katsoo telineelle olevan tarvetta. Asiakas on korvausvastuullinen telineeseen kohdistuvista vahingoista, ilkivallasta ja varkaudesta tavarantoimittajalle.

Ehdot

Tuoteteline on tarkoitettu vain tavarantoimittajan myyntiartikkeleita ja muuta materiaalia varten tavarantoimittajan ohjeistuksen mukaan. Tavarantoimittajalla on oikeus poistaa telineestä välittömästi kaikki tuotteet ja muu materiaali mikä ei ole tavarantoimittajan toimittamaa. Tavarantoimittajalla on vapaus päättää tuotevalikoimasta, jota telineessä kulloinkin on kuitenkin sopimalla ja pitämällä asiakkaan tietoisena muutoksista ja pysyen asiakkaan kanssa yhdessä valitussa tuotevalikoimassa. Tuoteteline voidaan toimittaa asiakkaan käyttöön joko koottuna tai kokoamattomana. Tuoteteline on tavarantoimittajan omaisuutta ja teline on vain lainassa asiakkaalla. Asiakas vastaa telineeseen kohdistuvista vahingoista, ilkivallasta ja mahdollisesta varkaudesta, ja on tällöin korvausvelvollinen tavarantoimittajalle, mikäli teline ei palaudu ehjänä tavarantoimittajalle telineyhteistyön päättyessä. Normaali kuluminen kuuluu telineen käytön piiriin eikä normaaliin verrattavaa kulumista huomioida korvausperusteena. Korvaus määritellään tilannekohtaisesti eikä korvausmäärä voi kuitenkaan ylittää kulloinkin voimassa olevaa telineen hankintahintaa.

Telineen omistajuus

Telineiden omistajuus säilyy tavarantoimittajalla aina. Konkurssitilanteessa tai muissa poikkeustilanteissa kaikki tavarantoimittajan toimittamat telineet ja materiaalit, joita asiakas ei ole maksanut ovat tavarantoimittajan omaisuutta. Yhteistyön päättyessä tavarantoimittaja ja asiakas voivat keskustella erikseen telineiden lunastuksesta ja sopia asiasta tapauskohtaisen korvauksen.

Vastuunjako

Tavarantoimittaja vastaa telineen toimituksista ja siihen liittyvästä tekijöistä. Mikäli telineessä ilmenee valmistusvirheitä, tulee siitä välittömästi ilmoittaa tavarantoimittajalle. Asiakkaalla on velvollisuus valvoa telinettä niin, että se ei aseta ketään ihmistä tai omaisuutta vaaraan, erityisesti tilanteissa, joissa teline on vahingoittunut ilkivallan, kulumisen tai valmistusvirheen vuoksi. Vahinkotilanteissa tavarantoimittajan vastuu on rajattu telineen arvoon, välillisiä vahinkoja tai kolmanteen osapuoleen liittyviä vahinkoja ei korvata.

Asiakas vastaa telineestä, mahdollisesti kokoamisesta ja telineen esillepanosta. Asiakas vastaa telineeseen kohdistuvista vahingoista, ilkivallasta ja mahdollisesta varkaudesta. Vastuu päättyy vasta kun sopimus on päätetty ja tavarantoimittaja on vastaanottanut palautuneen telineen omaan varastoonsa.

Sopimuksen päättäminen     

Sopimus voidaan päättää kummankin osapuolen toimesta. Telineen palautuksesta ja sen ajankohdasta sovitaan yhteisesti. Tavarantoimittaja pidättää oikeuden noutaa telineen itselleen sopivaksi katsomana ajankohtana ja asiakas huolehtii telineestä, kunnes se on tavarantoimittajan puolesta noudettu. Tavarantoimittajalla on oikeus laskuttaa telineen arvoa vastaava summa yritykseltä, mikäli telinettä ei pystytä palauttamaan tavarantoimittajalle tai teline on vahingoittunut tai kulunut niin pahasti, että se enää palvele tarkoitustaan, poissulkien normaalissa käytössä aiheutuva kuluminen.

Telineen täydennys

Tuotetelineen hoidosta voi vastata asiakas itsenäisesti tai tavarantoimittajan edustaja. Mikäli tavarantoimittajan edustaja vastaa telineen hoidosta niin parhaaseen lopputulokseen päästään, että asiakkaan puolella on myös nimetty yhteyshenkilö. Asiakkaan nimeämä henkilö, joka vastaa asiakkaan puolelta tuotetelineen hoidosta tukee telineen kaupallisuutta. Toivomme, että asiakkaan nimeämä henkilö pystyy laittamaan telineestä säännöllisesti kuvat sähköpostitse, whatsappilla tai muulla erikseen sovitulla tavalla tai/ja myyntiraportin. Telineen hoidosta vastaavalta henkilön yhteystiedot (Nimi, puhelinnumero ja sähköposti) voi toimittaa tavarantoimittajalle sovittaessa telineen toimituksesta.

Esteettömyys

Mikäli telineen täydentäminen, pystytys tai tuotteiden varastointi vaatii erikoisia kulkuoikeuksia tai telineelle käynti on rajoitettu esimerkiksi kolmannen osapuolen kautta, on asiakkaalla vastuu hoitaa tavarantoimittajan edustajalle kulkuoikeus telineelle sekä tiloihin, jossa telineen tuotteita varastoidaan. Asiakas voi myös siirtää telineen ja/tai varastoitavat tuotteet muutoin tavarantoimittajan edustajan saataville tarvittaessa. Kulkuoikeuksiin liittyvät kustannukset voidaan sopia erikseen, riippuen tilanteesta.

Sopimuksen rajaus ja voimaantulo:

Kaikki tavarantoimittajan toimittamia telineitä, joissa esitellään tavarantoimittajan edustamia tuotteita. Sopimus katsotaan syntyneen, kun tavarantoimittaja ja asiakas sopii tuotetelineen toimittamisesta asiakkaalle ilman erillistä sopimusta tai allekirjoitusta. Sopimus vahvistuu, kun telineen toimittamisesta löytyy kirjallinen merkintä tavarantoimittajan tietojärjestelmästä millä vahvistetaan toimitettu teline, telineen toimitusaika, asiakas kenelle teline on toimitettu ja toimitusosoite. Sopimus on saatettu asiakkaan nähtäville kirjallisesti yrityksen internetsivuilla www.happyorange.fi